Begrijp de gevaren van POP's!

Gevaar schuilt waar je het het minst verwacht.

Er zijn vijf hoofdbrongroepen van persistente organische verontreinigende stoffen (POP’s), allemaal gevaarlijke chemicaliën die het potentieel hebben om grote afstanden af te leggen, in toxische niveaus in onze omgeving blijven bestaan, bioaccumuleren in flora en fauna en de menselijke gezondheid negatief beïnvloeden.

Hoe worden we blootgesteld aan POP's?

We worden blootgesteld aan POP’s door het voedsel dat we eten, de lucht die we inademen, buiten, binnen en op de werkplek. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat POP’s op een groot aantal plaatsen te vinden zijn.

Waarom zou je jezelf beschermen tegen POP's?

Deze chemicaliën kunnen aanzienlijke schadelijke gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid en het milieu. Blootstelling, zelfs op lage niveaus, kan leiden tot een verhoogd risico op kanker, voortplantingsstoornissen, verandering van het immuunsysteem, verstoring van het neurologische gedrag, hormoonontregeling, genotoxiciteit en verhoogde geboorteafwijkingen.