Laten we de POP's samen stoppen!

Gevaar schuilt waar je het het minst verwacht.

We worden blootgesteld aan Persistent Organic Pollutants (POP’s) door het voedsel, we eten, maar ook door de lucht die we inademen, in de buitenlucht, binnenshuis en op de werkplek. Hierdoor zijn POP’s vrijwel overal op onze planeet te vinden in meetbare concentraties. Deze giftige chemicaliën die de reproductieve, ontwikkelings-, gedrags-, neurologische, endocriene en immunologische effecten bij mensen nadelig beïnvloeden.

Ontdek wat POP's voor jou kunnen betekenen!

Er zijn vijf hoofdbrongroepen van persistente organische verontreinigende stoffen (POP’s), allemaal gevaarlijke chemicaliën die het potentieel hebben om grote afstanden af te leggen, in toxische niveaus in onze omgeving blijven bestaan, bioaccumuleren in flora en fauna en de menselijke gezondheid negatief beïnvloeden.