Bouw & sloop

Hoe veilig ben ik op de werkplek?

Typische werkplekken staan vol met items die mogelijk gevaarlijk kunnen zijn omdat ze persistente organische verontreinigende stoffen (POP’s) bevatten. De gemiddelde werknemer kan tijdens het werk in aanraking komen met talloze items die deze gevaarlijke verontreinigende stoffen kunnen bevatten.

POPs and Bouw & sloop

Persistente organische verontreinigende stoffen (POP’s) zijn giftige chemicaliën die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu. Ongewenste reproductieve, ontwikkelings-, gedrags-, neurologische, endocriene en immunologische gezondheidseffecten zijn allemaal in verband gebracht met POP’s. Werknemers in de bouw- en sloopindustrie lopen bijzonder risico vanwege de langdurige blootstelling aan de effecten van POP’s. Aangezien POP’s in zoveel producten en apparatuur voorkomen, moeten alle werknemers stappen ondernemen om zichzelf te beschermen. Een gezonde werker is een productieve werker. Het is niet alleen in uw belang om een veilige werkomgeving te hebben – het is ook uw recht.

Entendiendo los peligros

Cómo Bouw & sloop están siendo afectadas por los COPs

Werknemers lopen mogelijk een bijzonder risico omdat ze vaak werken in de demontage van producten die POP’s bevatten. Producten zoals vloerbedekking en meubels kunnen worden behandeld met deze giftige stoffen die bij sloop kunnen vrijkomen. Sommige soorten isolatieschuim bevatten ook vlamvertragende POP’s en blootstelling kan optreden tijdens bouw- of sloopwerkzaamheden.

El peligro acecha donde menos lo esperas

Bouw & sloop, safeguard yourselves!

Het is bekend dat langdurige blootstelling aan POP’s vele soorten kanker, immuunsysteemdeficiëntie, reproductieve problemen en in ernstige gevallen de dood veroorzaakt. Door elk item dat gevaar kan opleveren grondig te controleren, beschermt u niet alleen uzelf en uw collega’s tegen schade, maar beschermt u hun dierbaren ook tegen blootstelling door contact met derden. Volg deze eenvoudige tips om jezelf te beschermen tegen POP’s:
  • Zorg voor een juiste opslag, behandeling en beveiliging van PCB-oliën om milieu- en menselijke besmetting te voorkomen.
  • Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) bij het hanteren van apparatuur. Was besmette PBM volgens de instructies van de fabrikant.
  • Vermijd het verbranden van koperdraden en het direct inademen van emissies.

Bouw & sloop, Reduce your exposure today!

Eche un vistazo a algunos de los contaminantes orgánicos persistentes (COP) que pueden afectar su salud y bienestar.

Door uw blootstelling aan deze verontreinigende stoffen te verminderen, beschermt u uzelf, speelt u een actieve rol in de gezondheid van uw collega’s en speelt u een grotere rol in de gemeenschap als geheel door deze gevaren te stoppen voordat ze anderen kunnen schaden. </ p >
UPOPs
In je achtertuin of zelfs aan de eettafel heb je mogelijk contact met onbedoelde persistente organische verontreinigende stoffen (UPOP’s) en weet je het niet eens. Kortdurende blootstelling van mensen aan hoge UPOP’s kan leiden tot huidlaesies zoals chlooracne, fragmentarisch donker worden van de huid en een veranderde leverfunctie.
PFOS
Er zijn maar weinig verontreinigingen die over de hele wereld zijn gevonden, zoals Perfluorooctane Sulfonate (PFOS). Gebruikt in veel populaire consumptiegoederen zoals vlekbestendige tapijten, teflonpannen en kartonnen dozen, is PFOS onze grond, lucht en waterbronnen geïnfiltreerd en een serieuze bedreiging geworden voor onze gezondheid en voor natuurlijke dieren in het wild.
Bestrijdingsmiddelen
Of u nu op een boerderij bent die uw gewassen besproeit of in de supermarkt winkelt om producten te kopen, u kunt in contact komen met zeer gevaarlijke pesticiden (HHP’s), inclusief persistente organische verontreinigende stoffen (POP’s) pesticiden en weet het niet eens. Gezondheidseffecten die in verband zijn gebracht met chemische bestrijdingsmiddelen omvatten negatieve effecten op...
PCBs
Als u woont of werkt in de buurt van locaties waar PCB-oliën zijn gebruikt of opgeslagen (zoals energiecentrales of opslaglocaties voor transformatoren), wordt u mogelijk blootgesteld aan persistente organische verontreinigende stoffen (POPs), PCBs genaamd, en weet u het niet eens. PCBs hebben effecten zoals kanker bij dieren en andere negatieve effecten op het immuunsysteem, het...
PBDEs en HBCD
In en rond uw huishouden kunnen u en uw gezin worden blootgesteld aan een verscheidenheid aan Persistente Organische Verontreinigende Stoffen (POPs), waaronder de gebromeerde vlamvertragers: PBDEs en HBCD. Deze chemicaliën blijken fatale gevolgen te hebben voor onze gezondheid en het milieu.

Bouw & sloop, do you need some more information?

Contáctenos hoy