Bouw & sloop

Hoe veilig ben ik op de werkplek?

Typische werkplekken staan vol met items die mogelijk gevaarlijk kunnen zijn omdat ze persistente organische verontreinigende stoffen (POP’s) bevatten. De gemiddelde werknemer kan tijdens het werk in aanraking komen met talloze items die deze gevaarlijke verontreinigende stoffen kunnen bevatten.

POPs and Bouw & sloop

Persistente organische verontreinigende stoffen (POP’s) zijn giftige chemicaliën die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu. Ongewenste reproductieve, ontwikkelings-, gedrags-, neurologische, endocriene en immunologische gezondheidseffecten zijn allemaal in verband gebracht met POP’s. Werknemers in de bouw- en sloopindustrie lopen bijzonder risico vanwege de langdurige blootstelling aan de effecten van POP’s. Aangezien POP’s in zoveel producten en apparatuur voorkomen, moeten alle werknemers stappen ondernemen om zichzelf te beschermen. Een gezonde werker is een productieve werker. Het is niet alleen in uw belang om een veilige werkomgeving te hebben – het is ook uw recht.

Understanding the dangers

Bouw & sloop, verminder uw blootstelling vandaag nog!

Werknemers lopen mogelijk een bijzonder risico omdat ze vaak werken in de demontage van producten die POP’s bevatten. Producten zoals vloerbedekking en meubels kunnen worden behandeld met deze giftige stoffen die bij sloop kunnen vrijkomen. Sommige soorten isolatieschuim bevatten ook vlamvertragende POP’s en blootstelling kan optreden tijdens bouw- of sloopwerkzaamheden.

Gevaar schuilt waar je het het minst verwacht

Bouw & sloop, safeguard yourselves!

Het is bekend dat langdurige blootstelling aan POP’s vele soorten kanker, immuunsysteemdeficiëntie, reproductieve problemen en in ernstige gevallen de dood veroorzaakt. Door elk item dat gevaar kan opleveren grondig te controleren, beschermt u niet alleen uzelf en uw collega’s tegen schade, maar beschermt u hun dierbaren ook tegen blootstelling door contact met derden. Volg deze eenvoudige tips om jezelf te beschermen tegen POP’s:
  • Zorg voor een juiste opslag, behandeling en beveiliging van PCB-oliën om milieu- en menselijke besmetting te voorkomen.
  • Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) bij het hanteren van apparatuur. Was besmette PBM volgens de instructies van de fabrikant.
  • Vermijd het verbranden van koperdraden en het direct inademen van emissies.

Bouw & sloop, Reduce your exposure today!

Have a look at some of the persistent organic pollutants (POPs) that can affect your health and wellness.

Door uw blootstelling aan deze verontreinigende stoffen te verminderen, beschermt u uzelf, speelt u een actieve rol in de gezondheid van uw collega’s en speelt u een grotere rol in de gemeenschap als geheel door deze gevaren te stoppen voordat ze anderen kunnen schaden. </ p >

Meer informatie nodig?

Neem vandaag nog contact met ons op